Загрузка...

product test

1.00

1.

למרוח חלק מהפוליש הפלסטי על האזור המיועד לטיפול.

2.

בעזרת מטלית ההברקה המצורפת או פיסת צמר גפן, יש להבריק את האזורים השרוטים בלחץ חזק למשך 2-3 דקות. במידה והשריטות עמוקות יש חזור על הטיפול עד לקבלת תוצאה רצוייה.

ניתן לחזור על התהליך אם השריטה עדיין גלויה.